Support the asylum seekers’ demonstration / Tue turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta / Stöd asylsökandes demonstration

Please donate to support the asylum seekers’ demonstration!

ACCOUNT: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
RECIPIENT: Oikeudet ilman rajoja ry
REFERENCE NUMBER: 33093

Please note! Use the reference number so the donation is targeted for the demonstration. Donate an amount of your choice!

Since February, asylum seekers have been protesting in Helsinki Railway Square 24/7, demanding a more just asylum policy. The demonstrators call for a just and impartial asylum process and demand putting the forced deportations to unsafe countries on hold.

You can support the demonstration by donating money through this fundraiser, which is facilitated by the organization Oikeudet ilman rajoja ry. Donations are used for financing basic needs of the demonstration in Helsinki mainly. The money will not be used for personal cash donations.

If the demonstration ends before the donated money runs out, the surplus funds will be used for supporting basic needs of the asylum seekers and undocumented persons mainly in Helsinki.

More information about the purpose and the goals of the demonstration: demofi.blogspot.fi.

Information about the fundraising permit

Granted by: The National Police Board of Finland
Granted on the 31 March 2017
Granted to: Oikeudet ilman rajoja ry, Y-tunnus: 2518478-2
Number of the permit: RA/2017/377
The permit is valid between 31 March 2017 and 30 December 2018 in the area of Finland, except in Åland.


Tue turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta rahalahjoituksella!

TILINUMERO: FI03 4055 0010 7993 16
SAAJA: Oikeudet ilman rajoja ry
VIITENUMERO: 33093

Huom. Käytä viitettä, jotta lahjoitus ohjautuu mielenosoituksen tueksi.
Lahjoita haluamasi summa.

Turvapaikanhakijat ovat osoittaneet mieltään oikeudenmukaisemman turvapaikkapolitiikan puolesta Helsingin Rautatientorilla vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa helmikuusta lähtien. Mielenosoittajat vaativat reilua ja puolueetonta turvapaikkaprosessia ja pakkopalautusten jäädyttämistä turvattomiin maihin toistaiseksi.

Voit tukea mielenosoitusta lahjoittamalla rahaa Oikeudet ilman rajoja ry:n fasilitoiman keräyksen kautta. Lahjoitusvaroilla kustannetaan pääosin Helsingin mielenosoituksen perustarpeita. Rahasta ei anneta henkilökohtaisia käteislahjoituksia.

Jos mielenilmaus päättyy ennen kuin lahjoitusvarat on käytetty loppuun, jäljelle jääneet varat käytetään turvapaikanhakijoiden ja paperittomien perustarpeiden tukemiseen Helsingissä. Lisätietoa mielenosoituksen tarkoituksesta ja tavoitteista löydät osoitteesta: demofi.blogspot.fi.

Rahankeräysluvan tiedot

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Myönnetty: 31.03.2017
Luvan saaja: Oikeudet ilman rajoja ry, Y-tunnus: 2518478-2
Luvan numero: RA/2017/377
Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 31.3.2017–30.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.


Stöd asylsökandes demonstration med en penningdonation!

KONTO: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
MOTTAGARE: Oikeudet ilman rajoja ry
REFERNCE: 33093

Obs! Använd referensen, så att donationen styrs till stöd för demonstrationen. Donera valbar summa.

Asylsökande har allt sedan februari dygnet runt, sju dagar i veckan, demonstrerat för en rättvisare asylpolitik på Järnvägstorget i Helsingfors. Demonstranterna kräver en rättvis och opartisk asylprocess och att tvångsutvisningar till otrygga länder avbryts tills vidare.

Du kan stöda demonstrationen genom att donera pengar via föreningen Oikeudet ilman rajoja rf:s insamling. Medlen används för att bekosta basbehov för, i huvudsak, demonstrationen i Helsingfors. De används inte för personliga kontanta donationer.

Ifall demonstrationen avslutas före de donerade medlen har använts, går de återstående medlen till att stöda asylsökandes och papperslösas grundläggande behov i Helsingfors. Ytterligare information om demonstrationens syfte och målsättningar kan du läsa på adressen demofi.blogspot.fi.

Uppgifter om insamlingstillståndet:

Beviljat av: Polisstyrelsen
Beviljat: 31.03.2017
Innehavare av tillståndet: Oikeudet ilman rajoja rf, FO-nummer: 2518478-2
Tillståndsnummer: RA/2017/377
Insamlingstid och område: Tillståndet gäller 31.3.2017–30.12.2018 i hela Finland utom på Åland.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

[TIEDOTE 14.11.2017] POLIISI PAKKOPALAUTTI RASKAANA OLEVAN - LÄÄKÄRI EI SUOSITTANUT

RIGHT TO LIVE AWARDED BY RESEARCHERS!

[PRESS RELEASE] Afghan government questions the forced deportion to Afghanistan?