[TIEDOTE] ITÄ-UUDENMAAN POLIISI RAJOITTI MIELENOSOITTAJIEN SANANVAPAUTTA

Keskiviikkona 8.8. 2017 Stop Deportations -verkostolla oli tarkoitus järjestää mielenilmaus Helsinki-Vantaan lentokentällä Irakiin pakkopalautettavan Karrarin tukemiseksi. Mielenosoittajien saavuttua kentälle Itä-Uudenmaan poliisi siirsi mielenilmauksen paikkaan, mistä se ei olisi näkynyt tai kuulunut mihinkään. Poliisi perusteli siirtoa turvallisuudella, liikenteen sujuvuudella ja matkustajien kokemalla pelolla.

Itä-Uudenmaan poliisi siirsi pakkopalautuksia vastustavat mielenosoittajat Helsinki-Vantaan lentokentällä 8.8.2017 autojen sekaan parkkipaikalle.

Mielenosoitus ei päässyt koskaan alkamaan, sillä poliisi ei halunnut neuvotella mielenosoituksen paikasta. 

Pakkopalautusmielenosoitukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla kevään ja kesän aikana ovat sujuneet ilman ongelmia ja häiriötä, joten poliisin 8.8. tekemä päätös ihmetyttää. Mielenosoitusoikeus on keskeinen osa sananvapautta ja sen rajoittaminen tulee aina olla yksilöity ja tarkkaan perusteltu. Julkiselle vallalle perustuslaissa ja kokoontumislaissa asetetut velvoitteet ja perusoikeusmyönteinen tulkinta edellyttävät, että siirtämisperusteita tulkitaan suppeasti ja sovelletaan vain poikkeuksellisesti. Perustuslakivaliokunta huomauttaa, että ”kokouksen järjestäminen juuri määrätyssä paikassa tiettynä aikana voi olla kokouksen tarkoituksen oleellinen osa ja että kokouksen siirtäminen toisaalle voi heikentää tällöin merkittävästi kokoontujien ilmaisemien mielipiteiden tehoa ja painoarvoa” (PeVM 13/1998vp).

On hyvä muistaa, että Itä-Uudenmaan poliisi osallistuu itse pakkopalautuksiin, joita Stop Deportations -verkosto mielenosoituksillaan vastustaa. Pystyyykö poliisi tekemään asiaan liittyviä päätöksiä objektiivisesti ja neutraalisti? Itä-Uudenmaan poliisin toiminta kentällä 8.8. oli ainakin sekavaa ja 10.8. päivätty tiedote ristiriitainen.  
- Poliisi perusteli kentällä mielenosoituksen siirtoa muun muassa Finavian pyynnöllä, mutta Finavian mukaan poliisi vastaa yksin päätöksestään.
- Poliisi vetosi kentällä liikenneturvallisuuteen, mutta siirsi mielenosoituspaikan autojen sekaan ja käski mielenosoittajat poistumaan ajotietä pitkin.
Poliisi mainitsi saamansa yksittäiset palautteet yhtenä siirtoon vaikuttavana tekijänä. Kokoontumislain 10. tai 20. pykälät eivät mahdollista siirtoa yksittäisten palautteiden pohjalta.
- Poliisi pysäytti rodullistettuja lentomatkustajia, joiden oletti kaiketi kuuluvan mielenosoittajiiin. Tämän voi tulkita etniseksi profiloinniksi.
- Mielenosoittajien poistuessa poliisi esti turvapaikanhakijoiden pääsyn juna-asemalle lentokentän käytävää pitkin ja määräsi heidät ajotielle etsimään reittiä pysäkille. Tämänkin voi tulkita etniseksi profilloinniksi. 
- Poliisi eristi rauhanomaiset mielensoittajat junalaiturilla ja junassa muista matkustajista ilman perusteita. Näin poliisi loi tarpeettomia uhkakuvia ja tuli pelotelleeksi muita matkustajia. 
- Poliisi kertoi tiedotteessaan turvaavansa mielenosoituksen ja mahdollisen vastamielenosoituksen kentällä. Pakkopalautuksia vastustavien mielenosoitusten aikana ei kentällä ole ollut muita mielenosoituksia, vain satunnaisia videokuvaavia rasisteja. Turvallisuudella perustellaan yhä helpommin perus- ja ihmisoikeuksien sivuuttamista.
- Poliisi siirsi Stop Deportations mielenosoituksen pois paikalta, jossa se nauttisi sananvapauden tuomaa mielenosoitusoikeutta, (lentoterminaali tai sen edusta) ja osoitti mielenosoituksen näkymättömiin ja kuulumattomiin siltä varalta, että paikalle ilmestyy vastamielenosoittaja. Näin Stop Deportationsin pakkopalautuksia vastustava sanoma mykistettiin, mutta vastamielenilmaukselle varattiin mahdollisuus häiritä Stop Deportations mielenosoitusta. 
- Poliisin tiedotteessa toistettiin poliisiylijohtajan A-studiossa esittämä väite, että 3.4. 2017 mielenilmauksessa olisi pyritty turvavalvotulle alueelle. Mitään todisteita tästä ei ole esitetty.

Stop Deportations ei halua mielenosoituksillaan häiritä tai hankaloittaa mitenkään lentoliikennettä tai matkustajia vaan tuoda tietoon mitä lentoliikenteessä piilotellen tapahtuu. Matkustajien tai lentohenkilökunnan turvallisuutta ja viihtyvyyttä ei todellakaan takaa se, että koneessa on hätäänsä huutava pakkopalautettava.  
Perustuslain 22 pykälä edellyttää, että julkinen valta turvaa perusoikeuksien kuten mielenosoitusoikeuden ja sananvapauden toteutumisen. Odotamme, että Itä-Uudenmaan poliisi tulkitsee jatkossa lakeja ihmis- ja perusoikeusmyönteisesti ja vähimmän haitan periaatteen mukaisesti. Toivomme, että poliisi ymmärtää dialogin tärkeyden. Stop Deportations verkosto on aina valmis dialogiin.
Stop Deportations vaatii, että Itä-Uudenmaan Poliisi lopettaa kaiken mielenosoituksiin liittyvän etnisen profiloinnin Helsingin lentokentällä.


Pakkopalautuksia 26.6.2017 vastustanut mielenosoitus sujui rauhallisesti Helsinki-Vantaan T2-terminaalissa.

Tiedote 15.08.2017
Stop Deportations Finland
stopdeportationsfi@gmail.com


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

[TIEDOTE 14.11.2017] POLIISI PAKKOPALAUTTI RASKAANA OLEVAN - LÄÄKÄRI EI SUOSITTANUT

RIGHT TO LIVE AWARDED BY RESEARCHERS!

[PRESS RELEASE] Afghan government questions the forced deportion to Afghanistan?