RIGHT TO LIVE AWARDED BY RESEARCHERS!

[TIEDOTE/Press Release] 27.10.2017

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU:n tunnustuspalkinto 2017 myönnettiin 27.11 Jyväskylässä Right To Live -kollektiiville!


"Right To Live on tehnyt erittäin merkittävää työtä etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen kysymysten parissa Suomessa ja kansainvälisesti", ETMU toteaa perusteluissaan.

Palkinnon vastaanotti Right To Live -kollektiivin puolesta Hayder Yas (Ahmad Hadi). Kiitospuhe ohessa.

Stop Deportations -verkosto onnittelee!
Yhdessä olemme vahvoja!
Solidaarisuus on aseemme!
We will continue!

"Ajatus Right To Live -mielenilmauksesta syntyi, kun mietin kuinka voisin kiinnittää viranomaisten huomion pakolaisten asemaan Suomessa ja auttaa siten ihmisiä. Itsekin pakolaisena tiedän nämä kärsimykset. Tänään tunnemme, että tämä ponnistus kannatti. Onnistuimme tuomaan pakolaisten kärsimyksen julkisuuteen ja viranomaisten tietoon. Sen kärsimyksen, jonka vastaanottokeskuksista ulos heitetyt perheet kokivat jäädessään ilman kotia ja suojaa keskelle Suomen kylmintä talvea. Oikeus Elää! -mielenilmaus ajoi 200 päivän ajan turvapaikanhakijoiden oikeuksia, kunnes Helsingin poliisi ja kaupunki keskeyttivät sen. Mutta mielenilmaus ei päättynyt, koska meillä on sellaisia suomalaisia tukijoita kuten te!
Me kiitämme sydämestämme teitä kutsusta tänne tänään ja siitä, että kunnioitatte meitä tällä palkinnolla. Erityiset kiitokset haluamme osoittaa suomalaisille tukijoillemme, jotka jaksoivat seistä ulkona kylmässä kanssamme ja levittää rakkautta ja rauhaa maailmaan.
Tämä palkinto tuo ilon sydämiimme ja se on paras isku rasismia vastaan.
Kiitos!

ETMU-tunnustuspalkinto 2017 Right to Live -kollektiiville

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai ryhmälle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut hyvien etnisten suhteiden edistämiseen tai aihepiirin tutkimukseen Suomessa. Vuoden 2017 tunnustuspalkinto myönnettiin Right to Live -kollektiiville Jyväskylän yliopistossa järjestetyillä ETMU-päivillä 27.10.2017.
Right to Live -kollektiivi on vuoden 2017 aikana kampanjoinut näkyvästi oikeudenmukaisempien turvapaikkaprosessien ja päätöksenteon puolesta tuoden esiin Suomen turvapaikkajärjestelmään kietoutuvia syrjiviä rakenteita. Kollektiivi on pyrkinyt systemaattisesti nostamaan jakamattomat ihmisoikeudet suomalaisen ja kansainvälisen julkisen keskustelun ja median keskiöön. Ryhmän jäsenet ovat kieltäytyneet jäämästä näkymättömiksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja antaneet kasvot julkisissa keskusteluissa usein kasvottomaksi jäävälle maahanmuuttajalle. Aktivistit ovat haastaneet suomalaisia miettimään, onko Suomi oikeusvaltio, joka toteuttaa ihmisoikeuksia ja suojelee maassa oleskelevien perusoikeuksia taustasta riippumatta.
Ryhmän jäsenet ovat myös kyseenalaistaneet Suomen pakkopalautuspolitiikan, jossa haavoittuvia ihmisiä on palautettu Irakin ja Afganistanin konfliktialueille. Samalla he ovat luoneet monikielisen tiedonjakoverkoston Suomessa oleskelevien turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja mobilisoineet laajan joukon toimijoita ja aktivisteja läpi kansalaisyhteiskunnan.
ETMU ry haluaa palkinnon myöntämisellä painottaa tarvetta haastaa vallitseva maahanmuuttovastainen julkinen keskustelu, jota Suomen harjoittama turvapaikkapolitiikka osaltaan tukee. Right to Live -kollektiivi on korostanut universaaleja ihmisoikeuksia ja inhimillisyyttä tavalla, joka on puhutellut ihmisiä taustasta riippumatta.

*****
Greetings everyone,
Wow what an honor to be here today!
Right to Live collective started as an idea in my head to help people and draw the attention of officials to the tragic situation of refugees in Finland.
Being one of them and understanding their suffering made it easier for me to make it real.
Today, we feel that it’s been a great success! We managed to convey the suffering of refugees to the officials and to the public! The suffering of the families who were removed from reception center and left without a home in the deadly winter of Finland.
Right to Live stood still for 200 days continuing to serve the refugees until the police and the municipality stopped us.
But we did not stop because there were Finn supporters like you here today ladies and gentlemen.
We thank you so much for inviting us here today and honoring us with this award.
A special thanks to our Finnish friends who supported us and stood with us in the cold to spread love and peace to the world.
This award has opened the gate of happiness to all our hearts and this has been the greatest slap to racism. Thank you again."ETMU Award 2017 to the Right to Live Collective
The ETMU Award is granted annually in recognition of a major contribution to the promotion of or research on ethnic relations and international migration in Finland. The ETMU Award 2017 was granted to the Right to Live Collective at the ETMU Days conference in Jyväskylä on October 27, 2017.
The Right to Live collective, through their tireless struggle for fairness in the asylum-seeking and decision-making processes, has highlighted the plight of those seeking refuge in Finland, and in Europe more broadly, and, at the same time, revealed the discriminatory structures underpinning the current asylum policy in Finland.
The collective has systemically acted to place human rights on the agenda of the Finnish and international media. The members of the collective have refused to stay invisible, out of sight – their public protest in Helsinki has given a human face to the often dehumanised migrant other. By doing so, they have forced passers-by to critically think about whether Finland is a state that protects basic human rights regardless of national origin.
In addition, the activists from this group have sought to challenge the actions of the state, as it has endeavoured to deport vulnerable persons to conflict zones in Afghanistan and Iraq. In so doing, they have created extensive multi-lingual networks for information sharing amongst communities of asylum seekers around Finland, and connected and mobilised a broad range of support groups from across civil society.
With this award, ETMU wants to highlight the need to challenge the predominant anti-immigration discourse, popularised by powerful actors in our society, and promote social justice. This collective has done just this by emphasising our shared humanity and highlighting racism and injustice in ways accessible to ordinary people.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

[TIEDOTE 14.11.2017] POLIISI PAKKOPALAUTTI RASKAANA OLEVAN - LÄÄKÄRI EI SUOSITTANUT

SUOMI PAKKOPALAUTTAMASSA NUORTA IRAKILAISNAISTA ISÄN JA MILITIAN VAINOON

Refugees Humanitarian Demands